Caravan of Knowledge
STEAM Box
Steam Box Қазақстан Республикасы Білім министрлігі мен Chevron компаниясының қолдауымен Caravan of Knowledge гранттық бағдарламалары шеңберінде әзірленді.
Steam Box были разработаны в рамках грантовых программ Caravan of Knowledge при поддержке Министерства Просвещения Республики Казахстан и компании Chevron.
STEAM Box - бұл мектеп оқушыларын STEAM-тың әртүрлі салаларында оқытуға арналған импровизацияланған материалдардан жасалған өнімдер жиынтығы.


STEAM Box- Это набор изделий изготовленных из подручных средств, предназначенных для обучения школьников в различных областях STEAM.


STEAM BOX мақсаты студенттердің STEAM пәндеріне деген қызығушылығын ояту, шығармашылық ойлауды, мәселелерді шешуді және топтық жұмысты дамыту болып табылады.

Целью STEAM BOX - является стимулирование интереса студентов к STEAM-дисциплинам, развитие креативного мышления, решения проблем и работе в команде
Steam Box құрамында алты бөлек қорап бар, олардың әрқайсысында қорапты пайдалану бойынша нұсқаулық бар. Қораптар келесі салаларда қолданылуы мүмкін пәндерге бөлінеді:

В стем-боксе содержится шесть отдельных боксов, каждый из которых содержит методическое пособие по использованию бокса. Боксы разделены по дисциплинам, которые могут быть применены в следующих областях:
Садыкова Салтанат Токтархановна:
Учитель математики и информатики, КГУ "Средняя школа №7", город Алтай.
Математика-информатика пәнінің мұғалімі, "№ 7 орта мектебі" КММ, Алтай қаласы

Steam Box предназначен для уроков физики, химии, биологии.
Steam Box физика химия және биология сабақтарына арналған.
Кз
Колчева Наталья Владимировна:
Химия пәні мұғалімі, "№33 мектеп - бөбекжай - бақшасы кешені" КММ, Қарағанды қаласы
Учитель химии, КГУ "Комплексная школа - ясли - сад №33", город Караганда.

Steam Box предназначен для уроков химии.
Steam Box химия сабағына арналған.
Кз
Тулеуова Нурсауле Куанышовна:
Информатика пәні мұғалімі, "№8 жалпы орта білімі беретін мектебі", Құлсары қаласы
Учитель информатики, "Средняя общеобразовательная школа №8", город Кульсары.

Steam Box предназначен для уроков физики, химии
Steam Box физика және химия сабақтарына арналған
Кз
Жигадло Ольга Александровна:
Биология пәні мұғалімі, "Горький атындағы гимназия", Қостанай қаласы.
Учитель биологии, КГУ "Гимназия имени Горького", город Костанай.

Steam Box предназначен для уроков биологии
Steam Box биология сабағына арналған
Кз
Толеубеков Жасулан Ерланович:
НЗМ ФМБ 12 сынып оқушысы, Алматы қ.
Ученик 12 класса НИШ ФМН, г. Алматы.

Steam Box предназначен для уроков информатики.
Steam Box информатика сабағына арналған.
Кз
Икласов Маргулан Канжабекович:
"Zertte Studio" зертханасының меңгерушісі, Алматы қаласы
Руководитель лаборатории "Zertte Studio", город Алматы.

Steam Box предназначен для уроков физики, химии, биологии
Steam Box физика химия және биология сабақтарына арналған
Кз
ИНСТРУКЦИЯ
STEAM Box
Нұсқаулығы
© 2022 Caravan of knowledge
О нас
  • Команда
  • Миссия
  • Цели и задачи
  • Партнеры
  • Эксперты
Обучение
  • Для педагогов
  • Для детей
Контакты
г.Алматы, Алатауский район, микрорайон Нуркент, 5/11
Alatau Hub

+7 (778) 922 3105


Технический менеджер проекта
Джакенов Хасен
+7 (776) 107 7733
hasenjakenov@gmail.com